Jdi na obsah Jdi na menu
 


Meditace

29. 12. 2021

V západním světě se slovo meditace veze na vlně zájmu již dlouhou dobu. Tento pojem lze vnímat z mnoha úhlů pohledu, myslím, že každý má právo na své vlastní pojetí, nicméně:

 • meditace by se měla posoudit z hlediska lingvistického kontextu 
 • meditaci je dobré pojímat z hlediska spirituálního, kulturního i regionálního kontextu
 • k meditaci je dobré přistoupit z pohledu jedinců, kteří mají vnitřní zkušenost 

Myslím si, že právě s pojmem meditace je v naší moderní, euro-atlantické civilizaci problém. Samozřejmě je to díky vykořenění od původní spirituality, nástupem technické civilizace, rozšířením nereflektovaného křesťanství atd. Určitě je mnoho teoretických prací, co to meditace vůbec je, jak s ní zacházet, co s jejími přínosy, nicméně se domnívám, že právě v tomto případě to není záležitostí logicko kognitivních definic, ale praktického zažívání.

Co tedy meditací není:

 • výkon logického rozumu
 • cílené, morálně volní zaměření na cokoli, na kohokoli
 • prosté dechové cvičení
 • relaxace par excellence
 • útěk z profánního světa
 • léčebný proces duševních pochyb a nejistot
 • sebeuzdravovací proces padlého jedince
 • mentální, relaxační uvolnění ztotožněním se s čímkoli (proud řeky, sluneční paprsek, vlající travina apod.)
 • mentální koncentrace do jakéhokoli prostoru, na jakoukoli jinou osobu

Co tedy meditace je? Je nutné se poctivě a uvážlivě oprostit od všech zbytečných a zavádějících přívlastků. Dle mého je meditace usebrání se u sebe samého, v sobě samém, nezávisle na vnějších i vnitřních okolnostech, podmínkách a dispozicích. Meditace by nás měla dovést domů, domů k sobě samým, i když může být každý jedinec doma jiným způsobem.

Různé podmínky a okolnosti lidí by neměly vést k relativizaci pojmu meditace. Projití jen několika vrstvami nebo naopak tisíci vrstvami svého nitra neznamená ztrátu důvěry v univerzálnost meditace. Fotbal se také hraje od okresního přeboru až k národní reprezentaci. Sice na různé úrovni, ale vždycky je to fotbal, ve kterém se kope nohama do kulatého míče. Meditace je vlastně vyhlédnutí vlastním nitrem do podstaty bytí. Po tomto mizí nitro, vhled i samotný jedinec. Mizí, doslova a do písmene, nikoli absolutním zmizením, nýbrž mizením významu odpadnutím vnitřní narcistnosti stvoření. Co pak zůstane? Rouno Ducha nad vodami a závan Bytí...

Doplnění 6.1.2023:

Mohu doporučit jednu snad druidskou meditaci, kterou jsem někde vyčetl, opravdu již nevím kde a která funguje automaticky, třebaže nemáme dobré období, dobrou náladu, vyčištěnou hlavu apod. Meditace se provádí brzo ráno, když blízcí ještě spí nebo polehávají v teplých postelích. Meditace slouží jako uzemnění, vyrovnání se s vědomím matky Gaie, i jako požehnaný vztah s Gaií:

Postavte se zpříma směrem k jižní straně, nohy rozkročené na šíři ramen, ruce spuštěné podél těla. Vydýchejte se, doslova, vydýchejte sebe samé ze sebe - všechny zbytečné emoce, myšlenky, relikty vašich přání a požadavků. Až budete vydýchaní, pomalu se hluboce nadechněte a při tomto plynuje a mírně zvedněte obě ruce podél těla, při druhém, hlubokém nádechu zvedněte pomalu ruce mírně nad ramena, dlaněmi vzhůru, při třetím nádechu usaďte ruce nad hlavou, jako byste se stali vázou veškerenstva. Mentální vázou, do které se může vlít jakákoli pro vás požehnaná, mentální substance. Dýchejte volně a plynule, jste přeci u sebe samých, kam byste pospíchali. Celý svůj svět sebe samých máte u sebe. Při plynulém a vědomém dýchání postupně svým vnímáním sestupte celým tělem do nohou, do chodidel, takže vaše já, celé vaše vědomí, bude v chodidlech. Jste v chodidlech, rozhlédněte se kolem, v klidu a pohodě. Nyní vypusťte z chodidel kořeny směrem dolů, směrem k jádru matky Gaie. Nechte je volně prorůstat všemi vrstvami matčiny reality, přes půdní profily, horninové prostředí, prostory volných, geomagnetických radikálů. Prodlužujte své kořeny stále a stále hlouběji. Libujte si v tomto zakořenění, vždyť vaše celé fyzické tělo by bez matérie Gaii nebylo. Je to od ní velké požehnání. Prorůstejte stále hlouběji, staňte se svými kořeny. Vůbec nemějte žádný cíl, jen je nechte, ať si jedou dolů, ať si samy zvolí rychlost a svou košatost, která vás ztělesňuje. Žádné požadavky, žádné cíle, žádná chtění, uvidíte, půjde to samo, protože my všichni jsme spolu děti Gaii. Jakmile budete mít dost, vraťte se zpátky, vydýchejte se a otevřete oči. Tato meditace může trvat od jedné minuty do jako dlouho chcete, záleží jen na vás. Uvidíte sami, že po několika ranních setkání s Matkou se mnohé změní. Matka je silná a mohutná, nakonec furt po ní chodíme, takže to víme, a ráda vás obdaruje energií, kterou potřebujete!