Jdi na obsah Jdi na menu
 


Emauzy v Praze - místo třech mudrců

17. 5. 2024

Tři mudrcové jsou samozřejmě, naneštěstí jen krátce, zmíněni v Bibli, v Matoušově evangeliu: "Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit." Až pozdější katolická tradice přiřadila mudrcům královské tituly, ale proč ne. Mudrcové z východu, anebo z Východu?  

Mudrcové jsou tři. Každý nese malinko jiné atributy, přitom se vzájemně doplňují. Mudrcové nejsou žádnými řádovými, křesťanskými bratry všemožné pomoci, i když se většinou ztělesňují v obyčejném, světle hnědém, mnišském šatu s kápí. Vstupují do dění Světa od začátku věků, aby potvrdili a oslavili. Představují velkou hodnotu Pravdy, vidí dovnitř dějů i samotných lidí. Proto přišli za Ježíšem, když ostatní ještě nic neviděli, až když byl Ježíš povýšen na Krista. S mudrci se lze radit, nicméně zásadní podmínkou je upřímnost a naprostá otevřenost. Pokud nejsou jejich rady vyslyšeny, odcházejí. Sice jim empatie neschází, ale jejich zásadovost je téměř nepřekročitelná.  

Pražské Emauzy jsou nádherným, tichým, spirituálním místem. Dá se tam strávit celý den, aniž by člověka zasáhl ruch pražského velkoměsta. Praha byla za své zásluhy oceněna, takže původní, čistá energie třech bytostí z Východu prochází pražskými Emauzy. Tři sloupce jejich prapůvodní energie stojí v hájku (viz mapa níže), který se nachází u kostela sv. Kosmy a Damiána. Každý, kdo to zvládne a potřebuje, může přistoupit. Vždy je nutné zůstat na cestě, nikdy nejít do samotného hájku. Uctivý přístup při vědomí vlastního respektu se rozumí samo sebou. V případě neúspěchu lze navštívit vedle stojící klášter Na Slovanech, kde se uprostřed ambitu nachází strom života, který se aktivuje zevnitř ambitu ve čtyřech koutech, čtyřmi lidmi. Následně kolem stromu proudí nádherná energie, kterou lze krátkodobě podpořit vytvořením vortexu. Pak je to nádherný tanec vnitřní radosti a osobního požehnání.

4.jpg