Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak tvoří člověk realitu

15. 5. 2023

Přeci jen realita funguje jinak, než rajští vyhnanci hlíny v chemických baňkách veškerenstva poznávají. Člověk je fenomén. Člověk je trám i tříska, tříska i trám. Může být i bez oka? A kam by se pak poděly, trám i tříska? V tom to vězí.  

H: Ach ta věčná otázka svobody. Dobra i zla. Možností a zauzlenosti Já. Kolik toho lze ještě zamotat a zkomplikovat?

Bódhi: Každý máme v sobě raracha, který čeká na povel. Proč se ho zbavovat? Proč bojovat? Je dobré ho znát, vidět, identifikovat a udržovat v umenšenosti.

H: Dobro dává a zlo bere. To je základní poznávací znamení.

Bódhi: Dobro ani zlo nelze anulovat. Prostě jsou tady, v každém člověku.

H: Já je indiferentní, dobro nebo zlo volí, nicméně ani jedním z nich není. Staří stoici takto definovali pojmy, ve skutečnosti to je člověk sám.

Bódhi: Člověk je síla a zdroj. Člověk tvoří, má tu moc. Dobro ani zlo ovšem stvořit nemůže. Člověk pomocí dobra nebo zla vytváří. Realita se zhmotňuje jeho volbou, jeho svět se vytváří a přichází k němu silou jeho rozhodnutí. Člověk zhmotňuje rozhodnutím se, svobodnou volbou. Realita vychází z člověka. Zrcadlově odráží jeho bytí. Hmotný svět se plasticky vytváří a časoprostorově ohýbá podle volby každého jedince. 

H: Realita je k dispozici od Stvořitele, dávno tomu.

Bódhi: To se nepopírá. Realita je tvořená plasticitou myšlenek. Myšlenka je síla. 

H: Slovo (Slovo) se stalo tělem. Lidské slovo (slovo) nesoucí myšlenku se stává realitou.

Bódhi: Realita je v rukách člověka. Přestane myslet, přestane si volit, přestane tvořit. Vše pak plyne v čistém Stvoření, v čistém Vědomí. 

H: Vědomí dojde cíle splynutím se Stvořením?

Bódhi: To už ale přeci je. Žádné včera není. Nemůže být tedy žádné zítra...

H: Člověk je fenomén. Člověk není trámem ani třískou, třískou ani trámem. Až uvidí, jeho oko prohlédne. V tom to vězí.