Jdi na obsah Jdi na menu
 


Teorie mentálního pole II.

17. 2. 2022

Mentální pole (MP) je můj pojem. Jen připomínám, že žádné příspěvky na této stránce nejsou nikde stažené, okopírované apod. Pokud čerpám od někoho jiného, tak to vždy uvedu, naštěstí oproti mé bývalé akademické praxi nemusím citace uvádět přesně, nemusím se zdržovat s akademickou formálností apod. 

Co nese pojem Mentálního pole? Pomocí MP budeme moci jasně a zřetelně definovat rozdíly různých vrstev reality i skutečnosti (nejsou totožné pojmy). Přesně v duchu antické filosofie, která si tuto problematiku uvědomila jako první. Vědomí MP povede k uvědomění možností poznání v různých vrstvách reality Světa. Vědomí MP přinese značnou dávku seberealizace místních a snad i zlomení pečetě fíkového listu jako obrazu oddělenosti a zastřenosti. Přesto nezapomeňme, že poznávací jedinec stále podléhá své danosti, předpokladům i příchylnostem. Sebetestování je podmínkou objektivní věrohodnosti, snad i oslavou filosofie v korunách jejích nejvyšších stromů.

Mentální pole je oživovatel života vezdejšího. Určitě je snadné přijít s obrazem visících jedinců mozkomíšného, světleného závěsu, který je spojený nahoře s mořskou hladinou Bytí směřující svou hloubkou do dálavy Univerza. Tímto vyvolaný pocit zdánlivé nesvobody není na místě. Naše svoboda je garantovaná několika smlouvami, které jsou zaznamenané snad ve všech kulturách našeho světa. A nemám na mysli jen biblickou duhu.

MP oživuje. Bez něho bychom již dávno zde na Zemi nežili. Zem je faktickou plodnicí, je lůnem pro vyšší princip oživení, bez kterého bychom nebyli schopni vzhlížet k Nebesům. V naší evropské oblasti byla první velkou, oživovací dávkou zpřítomnění MP doba Druidů. Ti první, nikoli jako kněží keltského národa, ale jako samostatní pověřenci, vztyčovali kameny, aby došlo k prolomení mlčení. Stačí se zajet podívat na Kounovské kameny, do Carnacu do Francie, na Stonehenge nebo Avebury v Británii. Vědci odhadují, že bylo vztyčeno statisíce kamenů a že tato doba sahá desetitisíce let do minulosti. 

Prolomení hranice jako oživující princip zachování života na planetě Zemi, to je to správné sousloví. Před nedávnem jsem zhlédl dokument o Křovácích. Podobných dokumentů bylo natočeno velmi mnoho, ovšem tento byl jedinečný, protože částečně odhaloval práci šamana. Muži kmene Křováků se chystali na lov, když předtím šaman zjistil, jakým směrem se mají vydat. Dokáže si někdo v dnešní době představit, že tito lidé, nebo i my podobní lidé dávné evropské minulosti, se vydají do krajiny všemi směry v okruhu 10-50km od kmenové vesnice a budou shánět, resp. lovil potravu pro svůj kmen? To bychom zde na Zemi již dávno nebyli. Šaman provedl rituál, sedl si do posvátného prostoru, vzal tři posvátné, velmi staré kameny o velikosti 3-5cm a hodil s nimi na zem. Poté provedl to stejné, aby ověřil informace z MP. Poté ukázal lovcům svého kmene směr a vzdálenost nacházející se zvěře, která může být ulovena. Lovci díky tomuto zvěř slovili, kmen tedy mohl žil dál.

Před dosti dlouhou dobou jsem viděl dokument o českých emigrantech v Austrálii. Jeden chlapík s červeným nosem a pivním břichem, který tam dorazil nedlouho po 68 roce, mluvil o tom, jak tam tehdy byly levné pozemky, a jak je nakoupil, takže měl ranč, nějaká domácí zvířata, obdělávanou půdu atp. Když šel potom s reportérkou dokumentu ven do přírody, tak procházeli tamější džunglí, při tom dostal otázku, jestli neměl strach, když chodil ven do přírody, když vyváděl svá zvířata, strach z nejjedovatějších hadů a pavouků a k tomu neznalý Čech z daleké Evropy. Tento na první pohled pivní skaut ji odvětil, že nikoli, že po několika málo dnech denních vycházet ven se mu celá okolní krajina tak nějak zvláštně otevřela, takže bez problémů mohl "číst" v přírodě, co je škodlivé, co dokonce jedovaté, co naopak prospěšné, nebo dokonce léčivé. To je zřejmý doklad MP, přičemž nikdo uvedeného, českého chlapíka nemůže podezřívat z toho, že v pozici lotosového květu při odříkávání posvátné slabiky OM poznával australskou džungli. 

Někdo může spojovat Mentální pole s pojmem Ervina László, kterým je Akášické pole. Ukázku přikládám:

snimek-obrazovky-2022-02-17-084036.png

Akášické pole tvoří nový obrat v psychologickém definování lidského poznání. Nejen uvnitř poznávacího subjektu, ale i vně, v jakémsi informačním poli kvantových efektů. Mentální pole je definováno bez zátěže poznávajícího subjektu. Že to nejde, že je to protimluv? No, třeba ano.

Rámec našeho světa je uzavřen. Nedrží nás pouze gravitace, ale mnoho dalších veličin, a to je dobře. Jsme stále ještě děti Země. Nicméně děti hlíny s rukama vztyčenýma nad ramena směrem s Nebesům. Máme všechno a během chvilky nemusíme mít nic. Nejenom v prach se navrátíš, ale i v nebytí můžeš přijít. Takovou máme moc. Otroctví jsme zavrhli již dávno, dokonce i své synovství. Jenže umíme projít vodou, která se rozestoupí, když vidí a cítí pověřeného. A nemusí jít nutně o vody Rákosového moře nebo Jordánu. Stačí voda poznání, voda vůle k životu, mentální voda Světa stvoření... Pak zvíš, že nejsi již synem Otce svého, z jehož domu jsi byl vyhnán. Nicméně se můžeš vrátit zpět svým vlastním rozhodnutím, svou vůlí, staneš se svým vlastním krystalem celé té nádherné komnaty plné drahokamů čistoty a porozumění.