Jdi na obsah Jdi na menu
 


Láska není obchod

4. 5. 2023

O lásce se napsalo kvantum. O lásce se nazpívalo kvantum. O lásce pěli poetové, trýznily se dívky i ženy, umírali lidé, včetně Oběti nejvyšší. O lásce už nelze nic nového, přesto. O víkendu jsme jeli s Bódhi busem, řeč jen tak plynula. Plynula o Lásce, náramně jsme si notovali, já teoretik, ona praktik. 

Pan Jampolsky napsal knihu "Láska znamená zbavit se strachu". Proti lásce postavil strach, nikoli zlo. Nevím, zda je tato kniha zcela doceněná. Nečetl jsem, nemohu soudit. S Bódhi jsme se věnovali Lásce, ano lásce s velkým L. Došlo ke shodě, proto píši. 

Nepodmíněnou, bezednou a nezavázanou Lásku nelze zcela uchopit. Nelze o ní spekulovat, nelze vynášet soudy. Právě vynášení soudů je známkou nevědomí o Lásce. Před týdny jsem sdělil Bódhi, že vrcholem lásky je oběť, Lásky Oběť nejvyšší. Vůbec mi nerozuměla. Nechápe to. Bodejť by ne. Když jste ohněm, nemůžete samotnou ohňovitost poznat (= pomáhám si filosofií). Přirovnejme si tedy lásku k ohni. Když jej poznáte, umíte s ním pracovat. Když s ním umíte pracovat, umíte s ním zacházet. Když s ním umíte zacházet, je vám v jeho přítomnosti mile - teplo, měkce, hřejivě. I přesto si do ohně nemůžete sáhnout! Nemůžete? Určitě? Zajisté můžete, pokud se stanete samotným ohněm. Je to srozumitelné?

Středověká filosofie si byla vědoma, že nemůže uchopit Boha slovem, výpovědí, tak na to šla negací - definováním, co Bůh není. Vrcholem této filosofie je Tomáš Akvinský, který tvrdí, že Boha nemůžeme poznat, tj. kdo nebo co je Bůh sám v sobě, protože je Bůh nade vším, co můžeme chápat. Proto o Bohu jsou negativní tvrzení pravdivá (např. Bůh není zlo, není neláska apod.), zatímco afirmace jsou pravdivé jen do určité míry. Tomáš byl všímavý myslitel.

Použili jsme s Bódhi stejnou metodu. Dosud se proti lásce pojmově postavilo zlo, strach, snad přijdete na další. My proti Lásce položili zásadní věc, a tím je obchod. Láska s velkým L není OBCHODEM! Vezměme si tedy na pomoc biblický text z Nového zákona:

Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby.“ On však odpověděl: „Je psáno: ‚Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.‘“ Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: ‚Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen‘!“ Ježíš mu pravil: „Je také psáno: ‚Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.‘“ Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu: „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět.“ Tu mu Ježíš odpoví: „Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: ‚Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.‘“

Obchod je opakem Lásky. Oko za oko, zub za zub jsou obchodem. Hebrejové ve staré době prováděli oběti zápalné, aby se vykoupili obchodem něčeho za něco. Buddha byl teprve po konečném sebezklamání, tj. ukončení snahy o osvícení, Osvícen. Trnitou, asketickou cestu za osvícením si nastavil také obchodem, při kterém téměř přišel o život. Koho bůh vyhnal z ráje? Člověka anebo Sebe samého, aby se stal Bohem? Nevyhnal snad za hradby ráje samotný obchod, když prvotně utvořil ráj obchodem za nevědomost poznání? 

Láska nebo obchod, to je, oč tu běží. Láska nepodléhá žádnýmkoli zákonitostem trhu, nedá se svázat, naplnit ani jakkoli obchodně proměnit. Je absolutně nepodmíněná, bezbřehá. Proti ní je obchod slepou ulicí. Slepou cestou proto, že nikam nevede. Ano, tato slepá ulice "něčeho za něco" se umí nekonečně rozšířit a nafouknout, snad až do obludných výšin a rozměrů, nicméně stále to je a bude jen slepá ulice. ďábel vládne světu, stojí v Bibli. Ovládá svět obchodem, obchoduje s lidskými city, emocemi, vášněmi, ale i utrpením a také obětmi. Chudá moc, šedý lesk a prázdná sláva jsou nafouknutou bublinou slizu a ponížení. Láska s velkým L takovou není. Je opakem Obchodu, opakem oka za oko.

Jestli je Vám přeci jen líto, že jste ji ještě nepoznali, tak jste teprve na začátku, protože vaše lítost je také druhem obchodu, obchodu vaším nedostatkem. Až se toho zbavíte, budete připraveni Lásku poznat. Vím to dobře... také jsem ještě nepoznal.