Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sloup 2: EMOCE

20. 6. 2022

Všechny postavené sloupy tvoří cestu. Na cvičeních je zřejmý rozdíl mezi literou a žitím, mezi pouhým pochopením a vnitřním poznáním. Všechna cvičení se dají přečíst, samozřejmě bez jakýchkoli problémů, ale jejich aktivace začne až dopadem do vědomí.

V našem světě se standardně děje nepříjemná věc, kterou je závislost. Závislost přeneseného já odtlačením vlastního Já, tj. odevzdaná závislost jakékoli institucionalizované víře, která zastřihává křídla poznání; hledící závislost jakémukoli kouči nebo mentorovi, která tiší neutěšitelné a mírní nezměrné, sdílená závislost s ostatními bytostmi, která dává falešné naděje a prázdné podušky bez peří a bez vůně vlastního Já; závislost na falešně zobrazeném světě andělů a mociplné lásky, které vytvářejí kruh bezpečí bez hloubky a jistoty. 

Prezentovaná cesta je cestou poznání vlastního Já, je sebeobjevením vlastního, Absolutního Vědomí. Dle mého, zvláště ve stavu i situaci, v jakých se nacházíme, může být tradiční, východní cesta neohebná a na hony vzdálená evropské tradici mentálního pole. Podobné může být i u hlubokých, duchovních ponorů - meditací, zvláště vycházejících z buddhistické tradice. Cesta mentálních cvičení je rychlá a efektivní, na žádném druhém jedinci závislá, respektujíc vlastní já bez žádných kotvících a svazujících prvků.

SLOUP 2: Cesta k další vrstvě mysli

CÍL: Práce s emoční myslí

PRŮVODNÍ PROJEVY: Nemějte žádné zábrany, zbavte se, alespoň na chvilku, veškerých zábran, všech naučených a vědomě držených formátů vlastních hranic 

PRAKTICKÉ CVIČENÍ 1:

Staňte se kamenem. Opět si vyberte jeden den, samozřejmě dříve tomu předchází vnitřní závazek k takovému cvičení, dále natěšení se nového poznání a nakonec dobré a správné ráno. Bez těchto tří předpokladů nebude žádné cvičení efektivní a snad ani přínosné. Pojďme se domluvit, že radost bude ke cvičením patřit od začátku, nikoli pouze na velkém konci!

Staňte se tedy velkým kamenem, třeba menhirem. Menhir je živý, ve středu proměňujícího se světa, je obětavý a moudrý. Netrpí žádnými emocemi, i když zažil pláč i výbuchy radosti. Staňte se na celý den menhirem! Již od rána buďte pevnou oporou všeho kolem, všech svých blízkých, svých kolegů v práci, ale pozor!, bez projevu a sdílení jakýchkoli emocí. Buďte klidně druhým vrbou, ale bez emočních doteků. Zůstaňte nezaujatí, nejsou to vaše emoce a i kdyby? Ráno před cvičením se postavte v krátkém osamění, raději vstaňte dříve ještě před rodinou, vytvořte si před sebou, mentálně, velký, asi 2,5 metrový menhir, poté zanechte veškerá svá chtění na místě, kde stojíte, mentálně se vysvlékněte ze svých citů i emocí, a takto nezatížení vstupte do menhiru, který jste si předtím vytvořili. V tomto svém díle, díle velkého kamene, setrvejte až do večera, samozřejmě při provádění veškerých svých činností i povinností, které k vám patří. Nezapomeňte, velký menhir je tu pro všechny, se svou radou i pomocí, nicméně jej nikdo a nic nezvyklá! 

PRAKTICKÉ CVIČENÍ 2:

Téměř každý má nějaké skryté, více či méně ujeté tajné přání, které při představě zabrnká v podbřišku nebo třeba úplně někde jinde. Druhé cvičení je realizací takového přání. Většinou to je tak, že máme nějaké zábrany, morální, psychické, citové atp., které nám nedovolují takové vzrušující, tajné přání realizovat. Skryté, tajné přání velmi souvisí s emocemi, i když se často dotýká morální oblasti naší bytosti, nicméně emoce v tom hrají vždy velmi silnou roli. Budiž, druhé cvičení je uskutečněním takového přání. Že to není snadné ani jednoduché? No a co? Je to přece vaše cesta, cesta k Absolutnímu Vědomí. Mějte odvahu a nebojte se! Běžte do toho naplno, ať se přání týká třeba nahaté procházky po náměstí, běžte tedy v noci, sexu v převlékací kabince, vezměte kolegu/kolegyni, když se stydíte před stálým partnerem/partnerkou, sežrání 100ks rakviček, jeďte do cukrárny ve vedlejším městě, anebo třeba sebeznevážení se kdekoli s kýmkoli. Pomozte si, buďte kreativní a nevzdávejte to. Pokud vás má realizace takového skrytého, tajného přání alespoň na chvilku sundat z piedestalu vaší důstojnosti a důležitosti, běžte do toho.

VÝSLEDEK: Obě cvičení jsou značně protichůdná a na vás záleží, které si vyberete. Dobrá rada zní, zkuste obě! A že vám bude scházet potlesk, pokud alespoň jedno zvládnete? Držte se sebe samých, alespoň prozatím. Je nutné se nejprve rozkoukat a teprve pak hledět na ostatní, natož pak do dáli. Sdílejte své tajemství se sebou samými. Zkuste to, uvidíte, kolik ovoce vám to přinese.

Obě cvičení by měla vést k poznání, jak jsou emoce relativní a ve své podstatě pouhou prchavou, jemnou párou s jepičím životem, a to včetně těch nejsilnějších emocí. Není potřeba cokoli potlačovat, sebe přehlížet apod. Pohled do vlastního zrcadla byl měl být vždycky přímý, bez uhýbání a schovávaček za zrcadlem. Absolutní Vědomí je totiž nositelem toho nejcennějšího daru, které Stvořitel mohl dát svému s/tvoření, a tím je dar svobody. Často mylná představa o projevech vlastní, osobní svobody bývá opravdu značně pokřivená.  

Značným problémem tvrdého zasíťování vlastního Já je dosah takového stavu přes všechny možné vrstvy Bytí. V jemnohmotném světě nic nemizí, naopak, vše se znásobí velmi často až k neúnosné míře. Můžete tak potkat slavné osoby, které v okouzlení vlastního lesku přeslechli, že polnice jim již zadula, kdežto oni zůstávají v permanenci povrchního lesku kočičího zlata chřadnoucího nitra svého smutného a vyprázdněného já, čímž nemohou k sobě kohokoli vpustit. Svoboda jako horizont události Stromu poznání, díky čemuž jsme upadli, abychom mohli poznat a navrátit se k  prvotnímu jablku, které již potom s povděkem vrátíme zpět na strom, snad i se slzami v očích, kolik jedinců to vzdalo nebo naopak vyměnilo za okoralou skývu vlastní slávy.