Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cesta k vlastní jistotě a stabilitě

15. 11. 2023

Ano, studoval jsem ctihodného Sókrata. Také o něm přednášel. Pamatujete si? Když zjistil, že je nejmoudřejším mužem tehdejšího, antického světa, nikoli dosíci poslední pravdy, vydal se do slavné a velevážené věštírny v Delfách, kde mu velekněžka poradila: Vyjdi, drahý Sókrate, ven, před věštírnu, a tam se podívej na nápis, který vévodí nad vchodem. Tam je tvá poslední pravda. Sókrates tak učinil, vyšel ven a přečetl nápis nad vchodem: "Poznej sám sebe". 

Já tedy uctivě vzkazuji Sókratovi: Drahý Sókrate, předávám ti další, mnohem hlubší indicii cesty tvého poznání: Přestaň myslet! 

Chcete se tedy dobrat sobě samých, poslední pravdy svého bytí? Přistát na místě své sebejistoty, sebestability a také naprostého, nikým a ničím nerušeného klidu? Budiž, zde je návod:

  • Nemysli, což neznamená, že nepoužíváš mozek
  • Nic nechtěj, což neznamená, že rozházíš svůj majetek
  • Od všech lidí se odvrať, což neznamená, že přestaneš milovat svou rodinu
  • Zapomeň na sebe, což neznamená, že se nenajíš
  • Na nic nehleď, což neznamená, že nesplníš své povinnosti
  • Na nikoho se nedívej, což neznamená, že přehlížíš chyby druhých
  • Na nikoho neukazuj, což neznamená, že budeš lhostejný 
  • K nikomu nevzhlížej, což neznamená, že nepoložíš k oltáři květiny
  • Úplně se vytrať, což neznamená, že ráno nevstaneš svým běžným povinnostem

Jestli textu výše nerozumíte, bude to ještě štrapáce. Jestli text výše chápete, z dáli hledíte na počátek. Jestli textu výše rozumíte, z blízka hledíte k počátku. Jestli výše uvedeným již žijete, nejste vidět ani slyšet. Jste na konci, a vlastně nikoli na konci. Jste tam, kde skutečně chcete být! A to je jistota, nevratná a nevratká, nikým a ničím nenarušitelný klid bytí. Vašeho bytí, mohutnosti stvoření. A já jen tiše závidím...