Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svatá realita

22. 7. 2022

Hledíme k nebi

padáme k zemi

řídíme sebe

nebo snad Tebe?

 

Vidíme dobře?

nebo jen spoře?

kdo by se ptal

o život stál?

 

Kdo mě teď očistí?

slavné to početí?

nesnesu pohanu

raději zahynu.

 

Věčný jsem na věky

snést to již nemohu

3,14 bezděky? 

hlavu já nesehnu.

 

Jinak sám nemohu

hnus nechci žalobu

radost pak veliká

bytnost mou zajíká.

 

Stojím teď sám

nikoho nevidím

všechno co mám?

nejsem už podivín!

 

Já jsem ta hora

nezdolné mámení

roste vždy shora

posvátné vraždění.

 

Co tedy zbývá mi?

Prázdné mé mámení?

lehnu si do trávy

hvězdy jsou Kantovy.

 

Pak nejsem nemyslím

netvořím nehledím

dotyku nevhodný

bytnosti nehodný.

 

Sedící smějící

nesnázi utekl

pod stromem vonící

poklekl unikl.

 

Závist je nemilá

podlá a unylá

sedící směje se

mé já to nesnese.

 

Stále jsem na cestě

v naivním domnění

že už mám za sebou

veškeré trápení.

 

Pokynu pozvednu

sám sobě obětí

nikomu nemohu

jsem boží stvoření.

 

Přemítám o Městě

co všechno pominu

nekonej počestně

snad trochu spočinu.

 

Vidoucí já vždy byl

na konec neviděl

uhelný kámen smyl

nikdy víc nepozřel.

 

Zůstala pokora

vidoucí potvora

myšleno navěky

s božími nevděky.  

 

Do dáli sám hledím

nikoho nevidím

prý je to pramáti 

všichni jsme neřádi.

 

Nemohu já za to

sejdeme do hlíny

koho se bojíme

nicotnost občiny.

 

Poslední je slovo

stejné jak to první

Otcovo je oko

u nás prý nikoli.

 

Poslední jsem svatý

už po vás nešlapu 

dávno jsem nemalý

do ráje přibudu!

 

Jest velká očista

dnešní i včerejší 

má svatá nahota

útěcha vezdejší.

 

Proto já vposledku 

nikoho neviním

v konečném důsledku

jen bohu závidím!